EZ Land News

CEO OF EZ LAND GAVE LUCKY MONEY FOR ENGINEERS AND WORKERS PARTICIPATING IN HAUSNEO PROJECT

CEO OF EZ LAND GAVE LUCKY MONEY FOR ENGINEERS AND WORKERS PARTICIPATING IN HAUSNEO PROJECT

Sáng ngày 23/1, ông Olivier Đỗ Ngọc Dũng – CEO của EZ Land đã đến chúc Tết và lì xì cho hàng trăm kỹ sư,...