PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PHẢI ĐI TỪ NỘI TẠI

Tại EZLand Việt Nam, chúng tôi tin rằng lợi ích được tạo ra từ một doanh nghiệp không thể tách rời cùng lợi ích của xã hội và môi trường sống. Đó là lí do chúng tôi tập trung phát triển toàn diện đi từ nội tại. Trong đó, phát triển con người là một mục tiêu được chú trọng.

Với tầm nhìn rộng hơn về định nghĩa “Phát triển” và “Đầu tư”, chúng tôi tích hợp chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào tất cả các kế hoạch tổng thể của EZLand. Đây cũng là “kim chỉ nam” giúp chúng tôi phát triển đội ngũ nhân sự, tạo nên những dự án bền vững cũng như gia tăng giá trị đối với khách hàng và nhà đầu tư. Về quan điểm tài nguyên con người, chúng tôi xem đội ngũ nhân viên là các cộng sự, những người bạn đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của EZLand; hay nói cách khác, những thành viên gia đình cùng sống trong “Ngôi nhà áo cam”. Họ là nguồn năng lượng với tinh thần nhiệt huyết đã và đang tích cực thực hành và thúc đẩy các giá trị ESG của EZLand, mang đến những tác động tích cực toàn diện.

Để truyền tải định hướng cũng như nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân sự, EZLand thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo với các chủ đề chuyên sâu về ESG. Thông qua chia sẻ từ những chuyên gia tư vấn uy tín có kinh nghiệm quốc tế, các thành viên của EZLand được tiếp cận với nguồn thông tin bổ ích, thực tiễn, qua đó thúc đẩy kiến tạo những cộng đồng hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn, văn minh hơn cho mỗi cá nhân, gia đình và đất nước. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong mục tiêu phát triển bền vững từ nội tại của EZLand Việt Nam.

Cảm ơn Ms. Mimi Vu – Cố vấn Chiến lược Công dân Doanh nghiệp, Ms. Hien Vuong – Trưởng phòng Phát triển bền vững và Đài truyền hình Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện phóng sự này.

Tags: ESG ezland