EZLAND TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC VỚI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020

“Đại dịch COVID-19 năm 2020 chính là bài toán thử thách sức “đề kháng” của doanh nghiệp. Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ, tác động này đã củng cố niềm tin cho EZLand tiếp tục cam kết phát triển bền vững thành triết lý kinh doanh, qua ba tiêu chí Môi trường – Xã hội – Quản trị (còn gọi ESG) và Đầu tư có Trách Nhiệm với Xã Hội (SRI).”

Tích hợp ESG vào mọi quyết định

Năm 2020, EZLand lần đầu tiên tham gia Bảng Đánh Giá Bất Động Sản Bền Vững Toàn Cầu GRESB và đạt số điểm 71/100 cũng như danh hiệu “Ngôi sao xanh”. Đây được xem là thành tích nổi bật nhất, thúc đẩy chúng tôi hệ thống hóa các mục tiêu phát triển bền vững và tích hợp chúng trong các mục tiêu kinh doanh.

Một số cải tiến tích cực trong năm 2020 có thể kể đến là:

  • Thay thế chai nhựa bằng chai thuỷ tinh khi tiếp khách;
  • Tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện;
  • Hoàn thiện chính sách ESG hướng tới tiêu chuẩn cao nhất về Quy tắc Ứng xử Kinh doanh;
  • Đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho nhân viên qua các hoạt động gắn kết, đào tạo.

bao-cao-ben-vung-3

 

Cạnh đó, EZLand cũng điều chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh theo 10 trên tổng cộng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc. Điều này giúp chúng tôi bám sát mức độ cam kết bền vững của năm 2020 và lên kế hoạch đẩy mạnh cho những năm tới.

bao-cao-ben-vung-1-(web)

Quản lý Môi trường – Tác động Xã hội – Gắn kết với các bên liên quan

EZLand tiếp tục nghiên cứu các phương pháp và công nghệ xây dựng mới để hạn chế tối đa phát thải carbon trong dự án, như dùng gạch không nung và tấm đúc sẵn. Tại Tuần lễ Công trình xanh tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9-11/12/2020, chúng tôi vinh dự là Nhà phát triển Bất động sản Việt Nam duy nhất từ phía Nam lên chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững. Hội thảo “Chung Tay Vì Thiên Nhiên” hợp tác cùng CHANGE và WildAid vào tháng 12/2020 cũng góp phần lan toả trách nhiệm của EZLand trong việc bảo vệ môi trường.

bao-cao-ben-vung-5

 

2020 cũng là năm chúng tôi khởi động chiến lược Công dân Doanh nghiệp nằm trong tiêu chí Xã hội của ESG, hướng đến vai trò một công dân ngoài phạm vi kinh doanh thuần tuý. Qua các lần cộng tác với Saigon Children, HPDF và LIN, EZLand đã quyên góp 445,000 USD cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, xây dựng hai trường học tại tỉnh Hậu Giang và tài trợ học bổng Tâm Việt cho sinh viên vượt khó.

bao-cao-ben-vung-2

 

Nỗ lực gắn kết với tập thể nhân viên và các bên liên quan khác cũng được EZLand chú trọng trong năm 2020.

  • Không cắt giảm lương nhân viên trong suốt đại dịch;
  • Quyên tặng vật tư y tế chống dịch cho chính quyền địa phương ở khu vực dự án; đồng hành cùng cư dân HausNeo trong đợt bùng phát dịch thứ tư;
  • Cải thiện công tác chăm sóc khách hàng;
  • Đấu thầu công bằng và minh bạch;
  • Đảm bảo triển vọng và lợi nhuận tăng trưởng cho nhà đầu tư.

bao-cao-ben-vung-4

 

Mời bạn đọc Báo cáo Phát triển Bền vững EZLand 2020 tại đây.