“GHI ĐIỂM” NĂNG LỰC BỀN VỮNG VỚI BẢNG THẨM ĐỊNH GRESB

GRESB là chữ viết tắt của Bảng Đánh Giá Bất Động Sản Bền Vững Toàn Cầu – hệ thống thẩm định năng lực bền vững của tài sản thực có trụ sở tại Hà Lan. GRESB cung cấp cho các quỹ, tổ chức đầu tư những dữ liệu đáng tin cậy từ hàng nghìn dự án bất động sản và hạ tầng kỹ thuật trên toàn thế giới. Dựa trên ba tiêu chí ESG (hay còn gọi là Môi trường – Xã hội – Quản trị), các yêu cầu này được GRESB phát triển thành một thang đánh giá chuyên biệt gồm điểm số, thứ hạng và so sánh, chia thành hai phần chính trong báo cáo là Development (Phát triển) và Management (Quản lý). Từ đó, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia không những có cơ sở cho việc tự đánh giá năng lực và nâng cao tính minh bạch, mà còn giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng, độ rủi ro và tác động của tài sản trước khi ra quyết định.

Năm 2020, EZLand tham gia Bảng Đánh Giá Bất Động Sản Bền Vững Toàn Cầu GRESB và đạt số điểm 71/100 – trở thành nhà phát triển bất động sản Việt Nam đầu tiên có tên trong hệ thống uy tín này. Để đáp ứng được các tiêu chuẩn GRESB, EZLand đã nỗ lực không ngừng để xây dựng chính sách vận hành và phát triển sản phẩm hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, gắn kết cộng đồng và chuẩn hoá quy trình quản trị.

Mời các bạn theo dõi Video dưới đây để hiểu rõ hơn về những mục tiêu và hành động cụ thể mà chúng tôi đã và đang thực hiện để tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng và toàn xã hội.