EZLAND THAM DỰ SỰ KIỆN KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG THƯỜNG NIÊN 2020

Vào ngày 30 tháng 09 vừa qua, EZLand vinh dự là nhà tài trợ cho Sự kiện Kết nối Hợp tác do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Đa phương Thường niên năm 2020.

LIN-1

Sự kiện là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội gặp gỡ nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác rộng lớn. Trong bối cảnh hậu COVID-19, khi đất nước đang tập trung phục hồi kinh tế, đây là cơ hội tuyệt vời để các bên kết nối với nhau để cùng kiến tạo những giải pháp bền vững cho xã hội. Chương trình xoay quanh năm chủ đề đang được quan tâm nhất hiện nay gồm:

  • Giáo dục,
  • Bình đẳng giới tính và Hoà nhập xã hội,
  • Môi trường và Biến đổi khí hậu,
  • Đào tạo nghề và Phát triển thanh thiếu niên,
  • Tăng quyền kinh tế và Khởi nghiệp.

LIN-2

Dựa trên chiến lược “Công dân Doanh nghiệp”, EZLand tin rằng mối quan hệ từ thiện-tài trợ truyền thống không còn phù hợp trong thời đại mới nữa. Thay vào đó, khu vực tư nhân cần thiết lập mô hình hợp tác đa phương bình đẳng với các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận để đưa ra những giải pháp thiết thực, sáng tạo. Từ đó thúc đẩy những tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội, mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.