EZLAND ĐẠT CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN GRESB 2020

Là nhà phát triển bất động sản theo hướng phát triển bền vững, EZLand đã tổ chức các hoạt động ESG xuyên suốt kế hoạch kinh doanh từ những ngày đầu thành lập. Năm 2020, EZLand tự hào là nhà phát triển Việt Nam đầu tiên đạt Chứng nhận thẩm định bất động sản GRESB với số điểm 71/100. Trong đó, chỉ số hiệu suất Môi trường – Xã hội – Quản trị đạt lần lượt là 30/51 - 23/26 - 18/24, vượt ngưỡng tiêu chuẩn trung bình năm nay.

gresb-2

EZLand xếp hạng 2 trong 6 doanh nghiệp thuộc phạm vi châu Á, trong hạng mục không niêm yết, loại hình nhà ở dân dụng cao tầng có tiềm năng phát triển. Một số thứ hạng tích cực khác có thể kể đến:

  • Hạng 8 trên 12 về Điểm GRESB hạng mục DA Dân dụng/châu Á
  • Hạng 7 trên 12 về Điểm Phát triển hạng mục DA Dân dụng/châu Á 

Trong đó, các khía cạnh đạt số điểm lí tưởng nhất là:

  • 100 điểm về Chính sách
  • 92.7 điểm về Độ kết nối
  • 91.7 điểm về Yêu cầu ESG
  • 92.3 điểm về Chứng nhận toà nhà

Ngoài ra, EZLand còn tự hào đạt danh hiệu “Ngôi sao xanh” (Green Star) với các số điểm đạt trên mức trung bình là:

  • Năng lực Điều hành – 24/30 điểm: Chính sách (4.5/4.02 điểm) và Độ kết nối (9.27/7.76 điểm).
  • Năng lực Phát triển – 47/70 điểm: Yêu cầu ESG (11/9.28 điểm), Vật liệu xây dựng (4/2 điểm), Chứng nhận toà nhà (12/6 điểm) và Độ kết nối trong phát triển (13/9.76 điểm).

*Năng lực Điều hành: chiến lược lãnh đạo, các chính sách và quy trình, quản lý rủi ro và phương thức tiếp cận các bên liên quan. 
**Năng lực Hoạt động: mức độ hiệu quả năng lượng trong danh mục tài sản của doanh nghiệp.
***Năng lực Phát triển: nỗ lực áp dụng ESG vào thiết kế, thi công và nâng cấp dự án. 

Thành tích này đến từ những nỗ lực không ngừng của EZLand hướng đến ba mục tiêu. Thứ nhất, bảo vệ Môi trường (E) bằng việc phủ xanh toàn bộ danh mục dự án với chứng chỉ công trình xanh EDGE và tầm nhìn phát triển bền vững với các sáng kiến đột phá, hướng đến việc dẫn đầu thị trường BĐS tầm trung tại Việt Nam. Thứ hai, cam kết trách nhiệm Xã hội (S) bằng chiến lược Công dân Doanh nghiệp và nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Cuối cùng là thúc đẩy Quản trị (G) thông qua các chính sách phát triển nhân lực và ba nguyên tắc điều hành là chính trực – minh bạch – bình đẳng.

EZLand sẽ tiếp tục tham gia Chứng nhận thẩm định GRESB trong năm 2021 với nhiều kế hoạch và giải pháp cụ thể để nâng cao điểm hiệu suất ESG, hướng tới số điểm tuyệt đối. Cụ thể về Môi trường (E), EZLand sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức như LIN, CHANGE… để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả năng lượng, cải thiện ba hạng mục - Xử lý rác thải, Sử dụng nước và Tiêu thụ năng lượng. Về Quản trị (G), cần quan tâm hơn về phần Báo cáo, Quản lý rủi ro và Lãnh đạo. Với khía cạnh này, EZLand đã triển khai và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp OKR, dự tính sẽ bắt đầu từ 01/01/2021. Những đầu việc cụ thể này sẽ giúp EZLand xác định các hạng mục cần cải thiện cũng như đi đúng chiến lược phát triển bền vững đã xác định ngay từ đầu.