Developing
Excellence

EZ Land

Liên hệ

Tòa nhà văn phòng EZ Land 
Địa chỉ: 40 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Số điện thoại: (+84) 28 3526 7777, Fax (+84) 28 3526 7792
Mail: info@ezland.vn